ANBI informatie

 

 Welkom op onze ANBI-pagina

In het kader van de ANBI-status van Bendigamos, plaatsen we hieronder de wettelijk verplichte informatie over onze organisatie.

Op deze pagina:

Standaardformulier ANBI, Begroting, Jaarverslag/Activiteitenverslag/Jaarrekening,

*Laatste update: 30 juni 2023 – standaardformulier kerkgenootschappen toegevoegd

Naam: Kahal Kados Ahavat Hinam Bendigamos
Kvk nummer: 64436373
RSIN: 855665312
Contactgegevens: BendigamosNL@gmail.com

Het formulier: 

Standaardformulier ANBI Bendigamos 2022

Doelstelling en visie
Bendigamos heeft ten doel het streven naar en faciliteren van een bloeiend gemeenschapsleven, waar leden en bezoekers actief betrokken worden, waarin met – nadruk wordt geÏnvesteerd in het aantrekken en opleiden van met – name de jongere generaties – binnen een creatieve, warme en – constructieve sfeer; en de orthodox-joodse godsdienst volgens de Amsterdams Portugees-lsraëlitische ritus uit te oefenen en het voortbestaan – hiervan te waarborgen
Bendigamos tracht dit doel, onder meer te bereiken door:
a. het als zelfstandig kerkgenootschap organiseren, conserveren en faciliteren van gebeds-, leer- en overige diensten volgens de – Amste rda ms Portugees-lsraëlitische tradities;
b. het bijeenbrengen van middelen om te besteden aan het verwezenlijken van deze doelstelling
c. samen te werken met andere orthodox-joodse kerkgenootschappen en/of daartoe behorende gemeenten;
d. samen te werken met andere joodse en niet-joodse instellingen; en
e. het verrichten van alle overige activiteiten, welke rechtstreeks of – zijdelings verband houden met de doelstelling van de gemeente.
Bendigamos heeft niet tot doel het maken van winst. Van het doel is – uitgesloten het drijven van een onderneming.

Beleidsplan
In de afgelopen zes jaar is een goede basis gelegd voor een groeiende en duurzame community. Het beleid voor 2021 is een voortzetting van de ingezette lijn in 2020. We zien dat we op alle punten vooruitgang en we bouwen dit graag verder uit.
1. De huidige diensten, evenementen en communicatie (online en offline) verder uitbouwen
2. Verdieping van onze organisatie. In de praktijk betekent dit dat we actief meer mensen meer ruimte gaan geven om bij te dragen aan onze gemeenschap, op elke manier die onze community vooruit helpt.
3. We gaan ons onderwijs meer vorm geven. We gaan nieuwe samenwerkingen aan en kijken of we meer leraren kunnen vinden voor bar- en batmitswalessen, voor onze Kinderdiensten en andere onderwijsactiviteiten.
4. We gaan meer mensen leren om actief deel te kunnen aan de diensten, o.a door onze Kinderdiensten te professionaliseren, door inzet van de Rabbijn en door gezellige studiegroepen.
5. Onze gemeenschap online beter vindbaar maken voor mensen van buitenaf.
Inmiddels zijn er verschillende commissies ingesteld en is een Taskforce begonnen met maandelijks overleg, zodat alle vrijwilligers zo efficiënt mogelijk met elkaar kunnen samenwerken.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit een Voorzitter, Penningmeester en Secretaris. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de organisatie en zet zich voornamelijk in op de uitvoering van het beleid. De Penningmeester houdt zicht op de uitgaven en inkomsten en houdt zich bezig met de begroting en jaarrekening. De Secretaris denkt momenteel vooral mee over de ledenadministratie. Het bestuur wordt niet betaald voor de bestuursfuncties.

Activiteiten

Nog steeds vindt elke 2 weken een synagogedienst plaats op zaterdagochtend. De groep die onze diensten bezoekt groeit nog steeds ieder jaar. Naast de diensten organiseren we ongeveer 2 à 3 keer per maand een activiteit voor alle leeftijden of voor bepaalde leeftijdsgroepen. Lezingen, borrels, feestjes, maaltijden, seminars, er is altijd wat te doen bij Bendigamos. In de coronatijd hebben we extra veel online georganiseerd en zodra de diensten weer mochten doorgaan deden we dit in de buitenlucht.

Onderaan de pagina vind je de nieuwste begroting en jaarrekening.

Begroting Bendigamos 2022

Jaarverslag 2022


2022 begon met een lockdown. Tot de zomer van 2022 vonden onze diensten nog plaats in de tuin van het moadon, na de zomer gingen we na ruim 2.5 jaar weer terug naar onze eigen locatie.

We hadden opnieuw een goed jaar met onze vaste diensten en veel leuke activiteiten. Een Poeriemfeest, een extra grote seider voor Pesach (120 mensen), een Omer Challenge met cheesecake tasting, de grote sjabbaton met Rabbijn Dweck en een met Rabbijn Nadel, voor het eerst vrijdagavondmaaltijden met de hele community en picknicks in de zomer. De Hoge Feestdagen waren extra bijzonder met een indrukwekkende opkomst en zo’n 20 jongeren die samen de Jom Kipoer dienst hebben geleid. We organiseerden mede de hakafot shniot die daardoor na 5 jaar eindelijk weer terug was. Het Chanoekafeest was een spectaculair einde van het kalenderjaar.

Financieel hadden we extra ruimte dit jaar vanwege de sponsoring van B’nai B’rith. Hierdoor hebben we extra veel en extra grote activiteiten kunnen organiseren. Een deel ging op naar huur, maar vooral de vrijdagavondmaaltijden, de sjabbatons, seider en het Chanoekafeest was zonder deze extra gelden niet mogelijk geweest. Maar dankzij het extra geld hebben we sowieso veel meer kunnen organiseren. En doordat het minder moeite en stress kostte konden we nog meer tijd stoppen in van alles organiseren. 

B’nai B’rith sponsorde €12000 en dit is vrijwel compleet opgegaan aan extra activiteiten en de extra huur (gemiddeld €300 per maand) die we hierdoor kwijt waren.

Voor 2023 is het plan om verder te gaan op de ingeslagen weg en om onze organisatie nog meer slagkracht te geven door onze commissies verder uit te breiden en te stroomlijnen.

Jaarrekening 2022

Scroll to Top